Elzbieta Sikora

compositeur

Bienvenue sur le site d'Elzbieta Sikora
Switch to the english version

Accueil du site > ElzbietaSikora.com EN > News > Elżbieta Sikora Lamento - Marie’s Aria at the end of Opera Madame Curie ’s (...)

Elżbieta Sikora Lamento - Marie’s Aria at the end of Opera Madame Curie ’s Ist Act (2011)

Elżbieta Sikora Lamento - Marie’s Aria at the end of Opera Madame Curie ’s Ist Act (2011)

libretto : Agata Miklaszewska, Anna Mikołajczyk - soprano, Julia Samojło - piano